shop.navidiku.rs ne snosi bilo kakvu odgovornost koja se tiče isporuke. Isporuku naručenih proizvoda vrši kurirska služba BEX sa kojom sarađujemo. Troškovi dostave su 180 dinara, a isporuka se vrši u roku od tri dana osim ako sa kupcem nije dogovoreno drugačije. Ako želi da mu kurir isporuči proizvod u dogovorenom roku, kupac je dužan da se javi kuriru koji ga poziva pre nego što dođe na navedenu adresu. Ako se kupac ne javi i kurir ga ne nađe na navedenoj adresi, proizvod se šalje nazad prodavcu.

Neosnovano odbijanje preuzimanja pošiljke dovodi do stavljanja kupca na black listu, što može komplikovati proces kupovine i isporuke ako kupac u budućnosti poželi da kupi isti ili neki drugi proizvod iz ponude prodavca.